№98 кесиптик лицейинде “ТАРТИП – ЖЕНИШКЕ КАРАЙ ЖОЛ” деген темада класстык сааттар ѳткѳрүлдү

     7- майдан баштап 11 майга чейин №98 БжМТ кесиптик лицейинин бардык тайпаларында  Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 75  жылдыгына арналган “Тартип – жеңишке карай жол” деген темада класстык сааттар ѳткѳрүлдү.

 Сабактын максаты тѳмѳнкүлѳр болду:

 • улуу муундун жеңишке карай узак жолу кандай кыйынчылыктар жана эрдиктер менен коштолгонун окуучулардын талкуусу аркылуу ачып берүү;
 • экинчи фронт болгон тылда калып эмгектенген  совет адамдарынын оор эмгегин жана туруктуулугун кѳрсѳтүү;
 • жеңишке жетишүүнүн негизги  шарты – тартипти сактоо болгонун жеткиликтүү түшүндүрүү;
 • азыркы кыйын кырдаалда да тартипти сактоонун маанилүү экендигин кѳрсѳтүп берүү.

      Окуучулар  Улуу Ата Мекендик согуш тууралуу ѳз билимдерин кѳрсѳтүп, тарыхый учурдун улуу окуялары жѳнүндѳ ойлорун ортого салышты. Эң негизгиси , жаштар  ѳткѳн тарых сабактарын учурдагы пандемияда карантиндин эрежелерин сактап туруу коом үчүн жана ар бир жаран үчүн кандай маанилүү экендигин байланыштырып талдашты.Айрым окуучулар  кандуу согуштагы жеңишке жетишкен аталарга арнап окуган ырларын, алдын – ала видеого тартып алып кѳрсѳтүп беришти.

Джетимишев Бектурсун "Не смею я говорить о войне" ыры

“ТАРТИП – ЖЕНИШКЕ КАРАЙ ЖОЛ” - класстык сааты

 

 

Профессии по которым ведется обучение:

 • Информационные технологии

  • Дизайнеры компьютерной графики
  • Специалисты по безопасности IT
  • Системные администраторы
  • Специалисты в области Интернет - разработок
 • Профессии связи

  • Электромонтеры линейных сооружений связи, кабельщики - спайщики
  • Специалисты по сетям связи и системам коммутации
 • Сфера работы с клиентами

  • Парикмахер-визажист
  • Менеджеры по продажам и работе с клиентами
  • Операторы Call-центра
Лауреат премии Кыргызской Республики по качеству
Лауреат премии Кыргызской Республикипо качеству
Лауреат премии Кыргызской Республики по качеству
© 2020, «ПЛКиИТ №98»
Онлайн заявка для абитуриентов