Государственный язык для продолжающих, делопроизводство на государственном языке

Результаты обучения группы «Государственный язык для продолжающих, делопроизводство на государственном языке»:

 • Натыйжада мамлекеттүүлүк эне тилден башталат деген негизги принцип ишке ашуусуна реалдуу шарттар түзүлөт,анткени мамлекеттин саясатын ишке ашыруучу мамлекеттик кызматкерлер иш кагаздарын кыргыз тилинде туура жүргүзүүгө,ошондой эле иштиктүү кат жазышууну сабаттуу алып барууга иш жүзүндө үйрөнүп чыгышат. Сөздөрдүн кыйыр жана түз маанилерин ажырата билип,сөз айкаштарын жана сүйлөмдөрдү мазмундуу,туура структурада түзө билишет.

 

Профессии по которым ведется обучение:

 • Информационные технологии

  • Дизайнеры компьютерной графики
  • Специалисты по безопасности IT
  • Системные администраторы
  • Специалисты в области Интернет - разработок
 • Профессии связи

  • Электромонтеры линейных сооружений связи, кабельщики - спайщики
  • Специалисты по сетям связи и системам коммутации
 • Сфера работы с клиентами

  • Парикмахер-визажист
  • Менеджеры по продажам и работе с клиентами
  • Операторы Call-центра
Лауреат премии Кыргызской Республики по качеству
Лауреат премии Кыргызской Республикипо качеству
Лауреат премии Кыргызской Республики по качеству
© 2022, «ПЛКиИТ №98»
Онлайн заявка для абитуриентов